Elke Vrijmetselaar die een jaar of langer in het bezit is van de Meestergraad en een toegewijd lid van zijn loge is, kan zich aanmelden voor het lidmaatschap van de Orde der Hoge Graden.